top of page

RESEARCH
ACTIVITIES
AND OUTCOMES

GUEST LECTURES


RESEARCH STAY ABROAD


PRESENTATIONS AT CONFERENCES


INVESTIGATED RESEARCH PROJECTS

 • Umění, média a design: historické proměny, aktuální trendy a výzvy budoucnosti.  MUNI/A/1055/2021.
  Main investigator at MU: PhDr. Petr Macek, Ph.D., 2022.

 • Digitální kultura a kreativní průmysly: úvodní workshop studentů a pedagogů nad výzkumnými projekty. MUNI/A/1279/2020.
  Main investigator at MU: Mgr. Veronika Sellner, 2021.

 • Umění – design – média. Výzkum a zprostředkování kreativní produkce v lokálním a mezinárodním kontextu. MUNI/A/1102/2020.
  Main investigator at MU: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., 2021.


ORGANIZED CONFERENCES


ORGANIZED WORKSHOPS

PUBLISHED JOURNAL ARTICLE

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Posun od post-internetu ke spekulacím: mapování vývoje české umělecké scény. JOINME: Journal of Interactive Media. Brno: Teorie interaktivních médií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2018, vol. 1, No 2018, 8 pp. ISSN 2570-8066.


PUBLISHED POPULARIZING TEXTS AND ACTIVITIES

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Bloumání epizodickým vyprávěním. Artalk, 2020. ISSN 1805-6989.

 • SELLNEROVÁ, Veronika and Ondřej TRHOŇ. DÝPT IV. 2020.

 • SELLNEROVÁ, Veronika and Ondřej TRHOŇ. Pokus o dialog: Struktury péče, ale co dělat, když musím ráno do práce? Dýpt, 2020. Dýpt.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Portrét obyčejného dospívání. Revue Prostor, 2020.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Devět zastávek, deset vernisáží. Praha: A2 o.s., 2019.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Krása mimoděk. 2019.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Sally Rooney a láska po finanční krizi. Praha: Sdružení pro vydávání Revue Prostor, 2019.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. O čem mluvíme, když mluvíme o odcizení. 2018.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Spekulativní topologie. Nadace Prague Bienale, 2018.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Jiné vize ve zpětném zrcátku. Praha: A2, 2016.

 • SELLNEROVÁ, Veronika. Tam, kde odkazy nefungují, ale hashtagy vládnou dál. Olomouc, 2016.

bottom of page