top of page

Publications and projects

VERONIKA
SELLNER

Articles

 • Accepted: Posthumanistické poznání v díle Rosi Braidotti. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2023. ISSN: 2570-9232.

 • Posun od post-internetu ke spekulacím: mapování vývoje české umělecké scény. JOINME: Journal of Interactive Media. Brno: Teorie interaktivních médií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2018, vol. 1, No 2018, 8 pp. ISSN 2570-8066.

Book chapters

 • Časová komplexita a umění: Post-současné umění jako reakce na nedostatečnost. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT, 2022. s. 85-94. ISBN 978-80-214-6042-3.

Guest lectures

Conference talks

Organized conferences

Organized workshops

 

Research projects

 • Non-human Actorship: An Interdisciplinary Debate on Methods in the Form of a Conference and Associated Workshop.
  Funded by Ministry of Culture of the Czech Republic and Faculty of Arts, MUNI.
  Man investigator at MU: Veronika Sellner, 2022.

 • Digitální kultura a kreativní průmysly: úvodní workshop studentů a pedagogů nad výzkumnými projekty.
  Funded by Masaryk University.

  Main investigator at MU: Mgr. Veronika Sellner, 2021.

 • Umění – design – média. Výzkum a zprostředkování kreativní produkce v lokálním a mezinárodním kontextu.
  Funded by Masaryk University.
  Main investigator at MU: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., 2021.

Diploma theses supervision

Popularizing texts and activities

 • talk: Towards Mutual Support and Interdisciplinarity: Reflection and Takeaways of the OsloMet Residency. Oslo, 2022.

 • Bloumání epizodickým vyprávěním. Artalk, 2020. ISSN 1805-6989.

 • SELLNEROVÁ, Veronika and Ondřej TRHOŇ. DÝPT IV. 2020.

 • SELLNEROVÁ, Veronika and Ondřej TRHOŇ. Pokus o dialog: Struktury péče, ale co dělat, když musím ráno do práce? Dýpt, 2020. Dýpt.

 • Portrét obyčejného dospívání. Revue Prostor, 2020.

 • Devět zastávek, deset vernisáží. Praha: A2 o.s., 2019.

 • Krása mimoděk. Artalk, 2019.

 • Sally Rooney a láska po finanční krizi. Praha: Sdružení pro vydávání Revue Prostor, 2019.

 • O čem mluvíme, když mluvíme o odcizení. Artalk, 2018.

 • Spekulativní topologie. Nadace Prague Bienale, 2018.

 • Jiné vize ve zpětném zrcátku. Praha: A2, 2016.

 • Tam, kde odkazy nefungují, ale hashtagy vládnou dál. Olomouc, 2016.

bottom of page